Koszulki dla Ulicznej Opozycji

OPOZYCJA ULICZNA

39.90 

Czarne i białe koszulki dla Pań i Panów z napisem w konfiguracji w kolorze białym, czerwonym  i czarnym – OPOZYCJA ULICZNA

Produkt dostępny na zamówienie

 zł
W magazynie sztuk.

Opis

Koszulki dla Ulicznej Opozycji

Czarne i białe koszulki dla Pań i Panów z napisem w konfiguracji w kolorze białym, czerwonym  i czarnym – OPOZYCJA ULICZNA

MANIFEST PROGRAMOWY KONGRESU OBYWATELSKICH RUCHÓW DEMOKRATYCZNYCH

Jeśli jesteś gotów bronić polskiej racji stanu przed jej dewastacją przyłącz się do Obywatelskich Ruchów Demokratycznych.

Zważywszy, że…

 1. Polska przeżywa kryzys, spowodowany zamachem na fundamenty konstytucyjnego ładu.
  Postanawiamy za konieczny punkt programu dla Polski uznać budowę demokratycznego państwa prawa.

 2. Słabnie pozycja Rzeczypospolitej w Europie i na świecie, a tym samym nasz kraj staje w obliczu poważnego zagrożenia bezpieczeństwa.
  Postanawiamy za konieczny punkt programu dla Polski uznać przygotowanie scenariusza powrotu naszej Ojczyzny do roli ważnego podmiotu polityki międzynarodowej.

 3. Członkostwo Polski w Unii Europejskiej było od odzyskania suwerennego bytu państwa w 1989 podstawą strategii rozwoju i bezpieczeństwa społecznego.
  Postanawiamy, że plan przyspieszenia integracji Rzeczypospolitej z krajami Unii Europejskiej stanie się koniecznym punktem programu dla Polski.

 4. Ważnym źródłem kryzysu demokratycznego porządku w naszym kraju jest zawłaszczenie przez aparaty partii politycznych wszelkiej władzy.
  Postanawiamy za konieczny punkt programu dla Polski przyjąć stworzenie ładu, opartego na jasnych regułach gry w dziedzinie polityki,
  będącej realizacją zasady podmiotowości i sprawczości obywateli .

 5. W gestii państwa pozostaje znaczna część gospodarki narodowej, państwo zaś partie polityczne traktują jak swoją własność.
  Postanawiamy, że znaczącym elementem programu dla Polski będzie gruntowna reforma spółek skarbu państwa. Tak, aby działały sprawnie, zarządzane merytorycznie i obejmowały jedynie niezbędny zakres rynku.

  Przywrócenie w Polsce powszechnego samorządu gospodarczego.

 6. Polska wciąż nie jest państwem respektującym prawa kobiet, w tym prawa do decydowania o macierzyństwie oraz do równego traktowania w każdej dziedzinie życia społecznego.
  Postanawiamy za niezbędny punkt programu dla Polski uznać konieczność wdrażania praw kobiet zarówno do obowiązującego prawa, jak i praktyki życia publicznego.

 7. Polska nadal nie jest krajem realizującym ochronę wszelkich mniejszości w stopniu wystarczającym.
  Postanawiamy, że program dla Polski będzie zawierać projekt prawnej i instytucjonalnej ochrony wszelkich mniejszości czy to etnicznych,
  czy wyznaniowych, czy seksualnych oraz osób z niepełnosprawnościami.

 8. System partii politycznych okazał się całkowicie oderwany od realnego życia społecznego, co jest jedną z najważniejszych przyczyn wzmocnienia nurtu antydemokratycznego.
  Postanawiamy uznać za niezbędny punkt programu dla Polski wypracowanie systemu demokratyzacji ustroju partii politycznych oraz ich przejrzystości.

 9. Zaniedbania wynikające z wadliwej konstrukcji życia publicznego zaowocowały kryzysem społecznej solidarności, zmniejszeniem obszarów możliwego dialogu i zanikiem empatii.
  Postanawiamy, że ważnym punktem programu dla Polski będzie odbudowanie podstaw, na których mają szansę rozwijać się relacje społeczne zgodne z ideałami humanizmu,
  w tym przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu z jakichkolwiek powodów.

 10. Narosło w Polsce wiele nieprawości, wynikających z chęci zyskania przez polityków wsparcia od hierarchów Kościoła katolickiego.
  Postanawiamy pracować nad metodami osiągnięcia faktycznego rozdziału państwa i kościołów oraz związków wyznaniowych,
  z przejrzystym systemem finansowania instytucji religijnych włącznie.

 11. Polska należy do najbardziej zaniedbanych pod względem ekologicznym państw Europy i świata.
  Postanawiamy uznać za niezbędny element programu dla Polski podjęcie wysiłku programowego i organizacyjnego dla radykalnej poprawy sytuacji zarówno w dziedzinie racjonalnej,
  sprzyjającej środowisku, energetyki.
  Jak też rozsądnej gospodarki leśnej oraz zachowania naturalnej równowagi w ekosystemie.

 12. Po prawie trzydziestu latach od odzyskania wolności Polskę wciąż dzieli daleki dystans od rozwiniętych krajów, a jednocześnie narastają niepokojące tendencje kulturowe i w ślad za nimi –  polityczne.
  Postanawiamy z kwestii edukacji uczynić jeden z głównych punktów programu dla Polski.
  Droga do dobrego wychowania i kształcenia wiedzie przez upodmiotowienie nauczycieli, uczniów i rodziców w systemie edukacji.

  Niezbędna jest nie tylko stała poprawa jakości nauczania, ale wdrażanie systemu edukacji permanentnej oraz troska o wychowawczy aspekt procesu nauczania i samokształcenia.

 13. Kształt współczesnej cywilizacji zależy nade wszystko od rozwoju nauki, nie tylko technologii ale nauk podstawowych oraz nauk społecznych.
  Postanawiamy postawić sprawę strategii rozwoju nauki polskiej jako zasadniczy element programu dla Polski.

 14. Funkcjonowanie społeczeństwa opiera się w ogromnym i powiększającym się stopniu na dostępie do rzetelnej informacji.
  Postanawiamy uznać za jeden z najważniejszych elementów programu dla Polski głęboką reformę funkcjonowania mediów publicznych,
  oraz wzmocnienie niezależności mediów wobec prób politycznej ingerencji ze strony rządzących.

 15. Dziedzina kultury i ekspresji artystycznej staje się coraz częściej zarzewiem konfliktów oraz przedmiotem politycznych manipulacji, nierzadko na pograniczu cenzury.
  Postanawiamy uznać wartość nieskrępowanej wolności twórczej za szczególnie istotną dla kształtowania ładu społecznego,
  i podjąć temat zapewnienia pełnej swobody w zakresie kultury przy zachowaniu i powiększeniu państwowego mecenatu za ważny punkt programu dla Polski.

 16. Jednym z podstawowych problemów, z którymi mierzy się świat współczesny, jest rosnący ruch masowych migracji.
  Polska zaś nie prowadziła w tej materii spójnej polityki ani dojrzałych studiów nad tym zagadnieniem także w latach niekwestionowanej demokracji.
  Postanawiamy postawić kwestię polityki migracyjnej, racjonalnej, bezpiecznej i humanitarnej zarazem jako kluczowy i niezmiernie pilny punkt programu dla Polski.

  Musimy stworzyć odpowiednie instytucje na bazie wiedzy, aby zmierzyć się z zagadnieniem będącym tyleż wyzwaniem, co szansą cywilizacyjną.

 17. Zasada azylu udzielanego potrzebującym ochrony jest jedną z najważniejszych w systemie światowej troski o respektowanie ludzkich praw,
  że Polska dobrowolnie przyjęła na siebie zobowiązania traktatowe w tej materii ale i to, że na naszym kraju ciąży szczególny dług,
  jaki zaciągnęli Polacy masowo korzystający z ochrony w państwach bezpiecznych od końca XVIII do końca XX wieku.

  Postanawiamy, że program rzetelnej ochrony osób zagrożonych prześladowaniami lub wojną, będzie przez Rzeczpospolitą realizowany w największym możliwym zakresie.
  Jako ważny punkt programu dla Polski stawiamy więc opracowanie systemu bezpiecznego i skutecznego azylu na polskiej ziemi.

 18. Żyjemy w dobie społecznych przekształceń, sprzyjających rozwojowi lęków i frustracji łatwo ulegających zwyrodnieniu w formę ideologii totalitarnych,
  kwestionujących godność człowieka i jego prawa, postanawiamy, że za punkt projektu dla Polski szczególnie dziś istotny uznamy kwestię ścigania działań,
  owocujących wzrostem postaw nienawiści i nietolerancji, pośród których wyróżnić trzeba jako najbardziej w Polsce obecne ideologie neofaszystowskie.
  Uznajemy także konieczność podjęcia poważnej pracy nad systemem zapobiegania powstawaniu i narastaniu takich zjawisk.

 19. Nowoczesne państwa demokratyczne opierają efektywne wykonywanie zadań na skutecznej i przejrzystej administracji korzystającej w rozwiązywaniu problemów z najlepszej dostępnej wiedzy,
  oraz biorąc pod uwagę skalę partyjnego zawłaszczenia struktur państwa polskiego.
  Postanawiamy oprzeć funkcjonowanie apolitycznej administracji publicznej na zasadach profesjonalizmu i konkurencyjnego naboru najlepszych fachowców do służby cywilnej,
  na stałym dążeniu do zapewnienia najwyższych standardów w dostarczaniu usług publicznych, na przejrzystym realizowaniu polityk publicznych poddawanych okresowej ocenie i ewaluacji.

Powyższy Manifest Programowy został przyjęty przez uczestników II Kongresu Obywatelskich Ruchów Demokratycznych 5 stycznia 2019 roku.
Zmiany zaakceptowane podczas kongresu zostały oznaczone pogrubionym tekstem (punkt 3, 5, 7, 12 i dodany cały punkt 19).

Tekst powyższego manifestu został również poddany analizie czytelności przez mechanizm poprawności semantycznej.
Po poprawie tekstu treść przez poprawione długości zdań i wyróżnienia powinien być przyjemniejszy i łatwiejszy w czytaniu. Dla pełnej poprawności jednak jeszcze trzeba włożyć dość pracy. Byłbym wdzięczny za uwagi.

 

Informacje dodatkowe

Kolor koszulki

Biały, Czarny

Płeć

Kobieta, Mężczyzna

Rozmiar T-Shirta

3XL, 4XL, 5XL, L, M, S, XL, XXL

Recenzje

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.